Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda:

Ing. Milan Bzdil

mbzdil@centrum.sk
Podpredseda:

Ing. Ivan Solej

solej.ivan@post.sk
Sekretár:

Ing. František Barnáš

rozvoj@vucpo.sk
Členovia - poslanci:

Ing. Štefan Kubík

viceprimator2@msupoprad.sk

 

MUDr. Marek Molčan

molcan@stonline.sk
 

MUDr. František Orlovský

orlovsky@slnet.sk
 

Ing. Ján Ragan

podpredseda-he@vucpo.sk

Členovia - neposlanci:

Ing. Pavol Kačic

pavolkacic@gmail.com

 

Ing. Michal Malina

michal504@gmail.com
 

Ing. Ľuboš Martinák

lubosmartinak@post.sk

 

Ing. Jozef Murín

jozef.murin@vodarne.eu 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Najbližšie zasadnutie komisie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.02.2010 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť