Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia pre správu majetku

Zloženie Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK
 Funkcia  Meno a priezvisko E-mail 
Predseda: PhDr. Vladimír Ledecký starosta@vmnet.sk
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík timoslovik@stonline.sk
Sekretár: Jozef Gaľan  jozef.galan@vucpo.sk 
Členovia - poslanci: PaedDr. Rudolf Abrahám abraham.r@svit.sk
  PaedDr. Miroslav Benko miroslavbenko@post.sk
  Ing. Anton Gašpár zahradne@stonline.sk
  Jozef Mezovský  
  Ing. Róbert Oros primator@velkysaris.sk
Členovia - neposlanci:

JUDr. Henrich Dlugoš

henrich.dlugos@gmail.com

  Bc. Jozef Bednár jozef.bednar1@post sk,  
jozef.bednar@spp-distribucia.sk
  Ing. Milan Lučivjanský milan.lucivjansky@post.sk
  Mgr. Valent Kalakaj valent.kalakaj@centrum.sk
  JUDr. Dušan Hačko  hacko.dusan@gmail.com

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "@" znakom  "@".

 

 

Najbližšie zasadnutie komisie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 02.02.2010 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť