Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia sociálna

Zloženie Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: MUDr. Jozef Halecký halecky_jozef@kupele-bj.sk  
Podpredseda: JUDr. Anna Aftanasová anna.aftanasova@upsvar.sk
Sekretár: PhDr. Margita Poptrajanovski margita.poptrajanovski@vucpo.sk
Členovia - poslanci:

MVDr. Ján Ferko

mvdrferkojan@centrum.sk

 

Ing. Štefan Kužma

stefan.kuzma@nrsr.sk
  MUDr. Peter Obrimčák primator@stropkov.sk
  Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea@gmail.com
 

Ing. Eduard Vokál

primator@lipany.sk

Členovia - neposlanci:

Ing. Anna Brezíková

annabrez@centrum.sk

  JUDr. Adrián Kromka viceprim@msupoprad.sk
  Ing. Ivan Leščišin ivan.lescisin@bardejov.sk
 

PaedDr. Jaroslav Suchý

suchy@vnno.eu

  PhDr. Jozef Cvoliga  

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Najbližšie zasadnutie komisie:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 17.02.2010 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť