Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Tomáš Lešo
Podpredseda: PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta(at)post.sk 
Sekretár: Ing. Karol Lacko, PhD. karol.lacko(at)vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mikuláš Komanický mikulas.komanicky(at)gmail.com 
Mgr. Alžbeta Havrančíková ahavrancikova(at)azet.sk
PaedDr. Milan Majerský bklevoca(at)post.sk
Ing. Ján Holodňák Holodnak.J(at)gmail.com
Mgr. Mária Čížiková maria.cizikova(at)post.sk
Členovia - neposlanci: PhDr. Milan Sidor, CSc. milansidor(at)gmail.com
Mgr. Igor Šabek igor.sabek(at)gmail.com
PaedDr. Peter Šuca peter.suca(at)gmail.com
Ing. Michal Drobňák
Ing. Ľubomír Štofaník

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Najbližšie zasadnutie komisie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 09.02.2010 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť