Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Tomáš Lešo  
Podpredseda: PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta@post.sk 
Sekretár: Ing. Karol Lacko, PhD. karol.lacko@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mikuláš Komanický mikulas.komanicky@gmail.com 
  Mgr. Alžbeta Havrančíková ahavrancikova@azet.sk
  PaedDr. Milan Majerský bklevoca@post.sk
  Ing. Ján Holodňák Holodnak.J@gmail.com
  Mgr. Mária Čížiková maria.cizikova@post.sk
Členovia - neposlanci: PhDr. Milan Sidor, CSc. milansidor@gmail.com
  Mgr. Igor Šabek igor.sabek@gmail.com
  PaedDr. Peter Šuca peter.suca@gmail.com
  Ing. Michal Drobňák  
  Ing. Ľubomír Štofaník  

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "@" znakom "@".

Najbližšie zasadnutie komisie:

Publikované: 09.02.2010 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť