Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia kultúry a národnostných menšín

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Mgr. Emil Chlapeček pkoriaditel@condornet.sk
Podpredseda: PhDr. Jana Vaľová humennesmersd@orangemail.sk
Tajomník: Mgr. Eva Arvayová eva.arvayova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Ing. Vladimír Jánošík vladojanosik@hotmail.com
  Ing. Milan Baran milan.baran@zoznam.sk
  Ing. Miroslav Perignáth mperignath@gmail.com, prednosta@kezmarok.sk
  Miroslav Daňo danom@seznam.cz
Členovia - neposlanci: RSDr. Michal Varcholík m.varcholik@gmail.com
  Ing. Štefan Ladičkovský topolovka@wmx.sk
  PhDr. Milan Gacík gacik.milan@gmail.com
  Ľubomír Fečík josif252@azet.sk 
  Ing. Katarína Benetinová kbenetinova@gmail.com

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Najbližšie zasadnutie komisie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.02.2010 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť