Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Zasadnutia ZPSK je možné sledovať v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TASR TV . Z každého zasadnutia sú k dispozícii zvukové záznamy (e-Zastupiteľstvo, každý bod samostatne). Videozáznamy sú prístupné pri každom bode samostatne alebo všetky spolu na odkaze videozáznamy zo Z PSK.  

Zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo PSK je orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách.  

Formát PDF Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK na stiahnutie (PDF, 96 kB)

Formát PDF Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK na stiahnutie (PDF, 196 kB)

Zasadnutia a materiály

Poslanci

Elektronické Zastupiteľstvo PSK (e-zastupiteľstvo)

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (e-zastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.
Od 18. 2. 2011 sú stránky e-zastupiteľstva PSK samostatným webovým sídlom a od roku 2011 sú zverejňované všetky zasadnutia len v e-zastupiteľstve PSK. V prípade problémov so zobrazením obsahu e-zastupiteľstva v prehliadačoch Mozilla Firefox a Google Chrome, použite tento návod 

Staršie zasadnutia nájdete v archíve.

Pripomienkové konanie materiálov schvaľovaných v zastupiteľstve

Materiály v pripomienkovom konaní, ktoré budú prerokované  na zasadnutí Zastupiteľstva PSK nájdete v častiach

Dokumenty na stiahnutie

Formát PDF Rokovací poriadok na stiahnutie (PDF, 96 kB)

Formát PDF Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK s účinnosťou od 1. 1. 2015 (PDF, 286 kB)

Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií - neposlancov

formát PDF Zásady udeľovania verejných oceňovaní (účinné od júna 2019) - PDF (103 kB)

Archív

Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009, 2009 - 2013

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 23.03.2023 HoreTlačiť