Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

37. zasadnutie Z PSK (9.5.2022)

37. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 9. máj 2022

Dátum a miesto konania

9. máj  2022 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na stiahnutie 37. zasadnutie 9.5.2022 (PDF, 43 kB) 

Program a materiály zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2.A Záverečný účet PSK za rok 2021. 7
2.B Správa Výboru pre audit PSK za rok 2021. 1
3. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 4
4. Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013, VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10. 2. 2015 a VZN PSK č. 76/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
5. Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva poslancov PSK. 9
6. Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. 1
7. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 832/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 281/2019 zo dňa 26.8.2019 – Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo. 1
9. Rôzne: Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách. 1
10. Interpelácie poslancov. 0
11. Záver. 0
Nájdených 12 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenos prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 31.03.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť