Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

3. zasadnutie Z PSK (12.12.2022)

3. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 12. decembra 2022

Dátum a miesto konania

12. december 2022 (pondelok) o 14.00 hod.

Pozvánka na 3. zasadnutie Z PSK 12.12.2022 na stiahnutie (PDF 246 kB)

Program a materiály zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Zloženie sľubov novozvolených poslancov Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 1
4. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2023. 1
5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK. 1
6. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
7.A Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2023 – 2025. 1
7.B Návrh rozpočtu PSK na roky 2023 – 2025. 1
8. Návrh VZN PSK č. ../2022 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
9. Návrh VZN PSK č. ../2022 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1062/2022 zo dňa 17. 10. 2022. 1
11. Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. 1
12. Schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie dotácie pre projekty v rámci Environmentálneho fondu 2022 – 2023 pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) s kódom 2022-E4135. 1
13. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku. 1
14. Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií - neposlancov. 1
15. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi PSK za rok 2022. 0
16. Rôzne. 0
17. Interpelácie poslancov. 0
18. Záver. 0
Nájdených 19 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 2.12.2022 / Aktualizované: 12.12.2022 HoreTlačiť