Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

20. zasadnutie Z PSK (25.05.2020)

20. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 25. máj 2020

Dátum a miesto konania

25. máj 2020 (pondelok) o 10.00 hod. - Úrad PSK, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

formát PDF Program 20. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (26 kB)

Program zasadnutia

Aktualizované: 15.05.2020  

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2.A Záverečný účet PSK za rok 2019. 4
2.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019. 1
2.C Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019. 1
3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 1
4.A Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 1
4.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 0
5. Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 "Výzva predsedu PSK". 1
6. Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020. 1
7. Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK. 2
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019. 2
9. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,s nepeňažným vkladom. 3
10.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
10.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
12. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK. 1
13.A Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18. 1
13.B Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné. 1
14.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
14.B Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 394/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 1
15. Interpelácie poslancov. 0
16. Záver. 0
Nájdených 22 záznamov.
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Videozáznam - 20. zasadnutie PSK 25.5.2020

 

Videozáznam 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (25.5.2020 o 10.00 h) 

dekoračný obrázokArchív  videozasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Publikované: 15.05.2020 / Aktualizované: 30.11.2021 HoreTlačiť