Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

13. zasadnutie Z PSK (13.5.2019)

13. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 13. mája 2019

Dátum a miesto konania

13. máj 2019 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 13. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (23,8  kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 02.05.2019 12:38

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2.A Záverečný účet PSK za rok 2018. 3
2.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018. 1
3. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 1
4. Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 1
5. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
6. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 3
8. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“. 4
9. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“. 2
10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 3
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 4
12. Rôzne. 0
13. Interpelácie poslancov. 0
14. Záver. 0

Nájdených 15 záznamov. Možnosti exportu:  CSVExcelXML

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznam nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 02.05.2019 / Aktualizované: 19.09.2019 HoreTlačiť