Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Dochádzka členov Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

3. zasadnutie - 16. máj 2018

Zloženie Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: MUDr. Martin Lajoš prítomný
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík prítomný
Sekretár: MUDr. Július Zbyňovský, MPH  prítomný
Členovia - poslanci:  MUDr. Ing. Marek Fedor prítomný
  MUDr. Ján Hencel, MSc. prítomný
  MUDr. František Orlovský prítomný
  MUDr. Martin Jakubov prítomný
  MUDr. Peter Bizovský, MPH ospravedlnený 
 Členovia - neposlanci: JUDr. Lýdia Budziňáková prítomná 
  MUDr. Štefan Harčarufka prítomný 
  MUDr. Igor Leško prítomný
  MUDr. Peter Klein prítomný 
  MUDr. Peter Brenišin  prítomný
  MUDr. Andrej Havrilla neprítomný