Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka členov komisie (15.5.2019)

Dochádzka členov Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

9. zasadnutie - 15.5.2019

Zloženie Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: MUDr. Martin Lajoš ospravedlnený
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík ospravedlnený
Sekretár: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA prítomná
Členovia - poslanci:  MUDr. Ing. Marek Fedor prítomný
  MUDr. Ján Hencel, MSc. ospravedlnený
  MUDr. František Orlovský prítomný
  MUDr. Martin Jakubov prítomný
  MUDr. Peter Bizovský, MPH ospravedlnený
 Členovia - neposlanci: MDDr. Peter Pitorák prítomný
  MUDr. Štefan Harčarufka prítomný
  MUDr. Igor Leško neprítomný
  MUDr. Peter Klein prítomný
  MUDr. Peter Brenišin  neprítomný
  MUDr. Andrej Havrilla prítomný

 

Publikované: 04.04.2013 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť