Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (15.5.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

15.5.2019 o 14:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka - 1. poschodie)

Program

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba  overovateľov  zápisnice
 3. Informácia o hospodárskom výsledku Ľubovnianskej nemocnice, n.o. a obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. za rok 2018 (MUDr. Peter Bizovský, MPH, JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 4. Informácia o plánovaných investíciách Svet zdravia, a.s. v Nemocnici arm. Gen. L. Svobodu Svidník, a.s.,  Nemocnici A.Leňa Humenné, a.s. a Vranovskej nemocnici, a.s. (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 5. Informácia o žiadosti obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. o súhlas s prevodom nehnuteľnosti (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 6. Žiadosť mesta Kežmarok o súhlas so zrušením vecného bremena (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
   predseda komisie

 

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť