Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (20.3.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

20.3.2019 o 14:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka - 1. poschodie)

Program

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba  overovateľov  zápisnice
 3. Problematika zabezpečenia prehliadok mŕtvych (MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., MBA)
 4. Návrh na zrušenie VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 14/2008 o zavedení úhrady a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 5. Návrh ORL HUMENNÉ, s.r.o. , Gaštanová 69, Humenné na súhlas s odpredajom nehnuteľného majetku , ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, Humenné (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 6. Rôzne
 7. Záver

 

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predsedníčka komisie

 

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť