Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

7. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (16.1.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

16.1.2019 o 14:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka - 1. poschodie)

Program

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba  overovateľov  zápisnice
 3. Predstavenie JUDr. Lýdie Budziňákovej, poverenej vedením  odboru zdravotníctva PSK od 1.1.2019
 4. Plán zasadnutí zdravotníckej komisie na rok 2019 – určenie konkrétnych termínov zasadnutí
 5. Problematika zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v odbore onkológia (onkologická ambulancia) vo Vranove nad Topľou ( MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Vranovskej nemocnice a. s. )
 6. Rôzne
 7. Záver

 

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predseda komisie

 

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť