Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

16. máj 2018 o 14:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka - 1. poschodie)

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Prezentácia portálu www.objednatvysetrenie.sk, ktorý slúži na objednávanie pacientov k lekárom. (TIBOR BAĎURA, riaditeľ spoločnosti CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., Trenčín)
 4. Rôzne
 5. Záver

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predsedníčka komisie

MUDr. Július Zbyňovský, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť