Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie komisie zdravotníctva (22.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 3. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

22. 03. 2023 o 14:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Školiaca zasadačka odboru strategického na 1. poschodí

Program

 1. Schválenie programu rokovania
 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. Predstavenie členov Komisie zdravotníctva - neposlancov
 4. Schválenie termínov zasadnutí Komisie zdravotníctva
 5. Návrh na voľbu členov správnej rady a člena dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o
 6. Predstavenie činnosti sestry Prešovského samosprávneho kraja
 7. Rôzne
 8. Záver

***

MUDr. Peter Bizovský, v. r.
predseda komisie

Mgr. Zuzana Sabolová, MPH,  v. r.
sekretár komisie

Publikované: 16.03.2023 / Aktualizované: 16.03.2023 HoreTlačiť