Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (13.05.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

13.05.2020 o 14.00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka na 2. poschodí)

Program

 1. Schválenie programu rokovania
 2. Voľba  overovateľov  zápisnice
 3. Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 v Prešovskom samosprávnom kraji (ústna informácia JUDr. Budziňáková).
 4. Prerokovanie návrhu verejnej minimálnej siete poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. (elektronicky materiál).
 5. Predstavenie a vízia sestry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Lucia Kaščáková (ústne Mgr. Lucia Kaščáková).
 6. Predstavenie a vízia farmaceuta Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Zuzana Sabolová (ústne Mgr. Zuzana Sabolová).
 7. Zavádzanie elektronického zdravotníctva do praxe v PSK (ústna informácia JUDr. Budziňáková).
 8. Nakladanie s prebytočným majetkom Prešovského zdravotníctva, a. s. (písomný materiál JUDr. Budziňáková).
 9. Rôzne
 10. Záver

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predseda komisie

 

Publikované: 1.5.2020 / Aktualizované: 14.08.2020 HoreTlačiť