Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (25.9.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

25.9.2019 o 14:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka - 1. poschodie)

Program

 1. Schválenie programu zasadnutie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Informácia o stave naplnenosti verejnej minimálnej siete, mechanizme a výške úhrad za zdravotnú starostlivosť, stav zazmluvnenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v PSK, stratifikácia nemocníc z pohľadu zdravotnej poisťovne( MUDr. Alena Ľaľová, poverený riaditeľ krajskej pobočky Prešov VšZP, PhDr. Jana Šťastná, regionálna riaditeľka nákupu ZS, krajská pobočka Prešov Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Ing. Stanislav Rybiansky, riaditeľ úseku nákupu ZS Union zdravotná poisťovňa, a.s. )
 4.  Nakladanie s prebytočným majetkom Prešovského zdravotníctva, a.s.
 5. Rôzne
 6. Záver

 

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predseda komisie

 

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť