Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (14.02.2018)

Pozvánka

Termín zasadnutia: 14.02.2018 o 14:00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadacia miestnosť - 1. poschodie)

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Oboznámenie členov zdravotníckej komisie Zastupiteľstva PSK s aktuálnou činnosťou odboru zdravotníctva Ú PSK (lekár samosprávneho kraja a VOZ MUDr. Július Zbyňovský, MPH)
 4. Návrh plánu zasadnutí zdravotníckej komisie Zastupiteľstva PSK na rok 2018
 5. Rôzne
 6. Záver

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predseda zdravotníckej komisie Z PSK

 

MUDr. Július Zbyňovský, MPH, v. r.
sekretára komisie

 

Publikované: 13.02.2018 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť