Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: MUDr. Martin Lajoš martin.lajos@zoznam.sk 
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík slovikpa@gmail.com 
Sekretár:

MUDr. Jozef Tekáč, MPH

 
Členovia - poslanci:  MUDr. Ing. Marek Fedor mudringfedor@pobox.sk
  MUDr. Ján Hencel, MSc. janhencek@gmail.com 
  MUDr. František Orlovský fr.orlovsky@gmail.com 
  MUDr. Martin Jakubov spend@post.sk 
  MUDr. Peter Bizovský, MPH bizovsky@nspsl.sk 
 Členovia - neposlanci: MDDr. Peter Pitorák  
  MUDr. Štefan Harčarufka  
  MUDr. Igor Leško  
  MUDr. Peter Klein  
  MUDr. Peter Brenišin   
  MUDr. Andrej Havrilla  

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2021

18. zasadnutie (09.02.2021)

pozvánka, Uznesenie 18/2021 - PDF (151 kB), Zápisnica 18/2021 - PDF (122 kB)

Rok 2020

17. zasadnutie (25.11.2020)

pozvánka, Uznesenie 17/2020 - PDF (149 kB), Zápisnica 17/2020 - PDF (101 kB)

16. zasadnutie (5.10.2020) per rollam

pozvánka, Uznesenie 16/2020 - PDF (113 kB), Zápisnica 16/2020 - PDF (135 kB)

15. zasadnutie (5.8.2020)

pozvánka, Uznesenie 15/2020 - PDF (149 kB), Zápisnica 15/2020 - PDF (100 kB), dochádzka

14. zasadnutie (13.5.2020)

pozvánka, Uznesenie 14/2020 PDF (175 kB), Zápisnica 14/2020 - PDF (140 kB),  dochádzka

13. zasadnutie (22.1.2020)

pozvánka, Uznesenie 13/2020 PDF (389 kB), Zápisnica 13/2020 - PDF (120 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 03.03.2021 HoreTlačiť