Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka členov komisie (17.01.2019)

Dochádzka členov Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

06. zasadnutie - 17. január 2019

Dochádzka Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA prítomný
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA ospravedlnený
Sekretár: RNDr. Rudolf Bauer prítomný
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin ospravedlnený
  Ing. Martin Fecko ospravedlnený
  Pavel Hudáček prítomný
  Ing. Ondrej Mudry  prítomný
  PhDr. Ján Vook, MBA ospravedlnený
Členovia - neposlanci: Vladimír Bajaj prítomný
  Marián Beňa neprítomný
  Ján Fenčák prítomný
  Ing. Jaroslav Hamrák prítomný
  Róbert Mačej prítomný
  Ing.  Ján Turčan prítomný

 

Publikované: 04.04.2013 / Aktualizované: 21.01.2019 HoreTlačiť