Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK (22.05.2019)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 22. 05. 2019 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, na prízemí v školiacej miestnosti Informačno-poradenského centra (IPC) v miestnosti č. 110

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Pasportizácia území s výskytom nerastných surovín nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji - hlavný riešiteľ dokumentácie Ing. arch. Jozef Kužma
 4. Informácia o odkalisku Poša - Miroslav Fenčák, člen komisie a starosta obce Nižný Hrušov
 5. Rôzne
 6. Záver

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.,  v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 09.01.2019 / Aktualizované: 20.05.2019 HoreTlačiť