Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka členov komisie (07.11.2019)

Dochádzka členov Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

10. zasadnutie - 07. november 2019

Dochádzka Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA prítomný
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA ospravedlnený
Sekretár: PaedDr. Martina Slivková, PhD. neprítomná
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin prítomný
  Ing. Martin Fecko neospravedlnený
  Pavel Hudáček prítomný
  Ing. Ondrej Mudry  prítomný
  PhDr. Ján Vook, MBA neospravedlnený
Členovia - neposlanci: Vladimír Bajaj prítomný
  Marián Beňa prítomný
  Ján Fenčák prítomný
  Ing. Jaroslav Hamrák neprítomný
  Róbert Mačej neprítomný
  Ing.  Ján Turčan prítomný

 

Publikované: 04.04.2013 / Aktualizované: 11.11.2019 HoreTlačiť