Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK (07.11.2019)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 07. 11. 2019 o 10:00 hod. 

Miesto konania: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.
 3. Zámer obnovenia cestného prepojenia Humenné – Porúbka –Vinné počas letných mesiacov –   stanovisko poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Babina.
 4. Stanoviská zástupcov dotknutých samospráv – primátor  mesta Humenné, starostka obce Porúbka, starosta obce Vinné, starosta obce Ptičie a starosta obce Chlmec.
 5. Stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného dopravného inšpektorátu  v Humennom.
 6. Stanoviská Okresného úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného dopravného inšpektorátu  v Michalovciach.
 7. Stanoviská právnických osôb – Vojenský obvod Valaškovce, Vojenské lesy a majetky SR Pliešovce, Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom. 
 8. Stanoviská zástupcov odborov dopravy KSK a PSK.
 9. Záver.

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.,  v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 09.01.2019 / Aktualizované: 04.11.2019 HoreTlačiť