Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka členov - 25.04.2019

Dochádzka členov Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

10. zasadnutie - 25. apríl 2019

Dochádzka Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: MUDr. Patrik Mihaľ prítomný
Podpredseda: Mgr. Štefan Pčola prítomný
Sekretár: Ing. Vladimír Grešš prítomný
Členovia - poslanci: MUDr. František Orlovský ospravedlnený
  PhDr. Jozef Lukáč prítomný
  Ing. Jozef Kmec, PhD. ospravedlnený
  MUDr. Boris Hanuščak prítomný
  Peter Pilip ospravedlnený
Členovia - neposlanci: Mgr. Anna Hudáková prítomná
  Mgr. Štefan Žid prítomný
  Michaela Zoľáková prítomná
  Mgr. Kamil Sepeši prítomný
  Jozef Pavligovský prítomný
  Ing. Štefan Džurný  prítomný

  

Publikované: 25.04.2019 16:42 / Aktualizované: 26.04.2019 HoreTlačiť