Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

2. zasadnutie komisie správy majetku a investícií per rollam (02.02.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 2. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

02.02.2023

Miesto konania:

per rollam

 

Program

  1. Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov „Rekonštrukcie Múzea moderného umenia  Andyho Warhola v Medzilaborciach“

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 02.02.2023 / Aktualizované: 27.02.2023 HoreTlačiť