Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

35. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (27.09.2022)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


35. rokovanie komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

27.09.2022 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 3. Informácia o pracovných stretnutiach za účelom pripomienkovania zákona o inšpekcii v sociálnych veciach
 4. Rôzne
 5. Návrh na uznesenie

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 21.09.2022 / Aktualizované: 21.09.2022 HoreTlačiť