Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (22.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 2. rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

22.03.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia z Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK
 3. Predstavenie členov komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK – neposlancov
 4. Informácia o poskytovanom finančnom príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na rok 2023
 5. Transparentné zabezpečovanie sociálnych služieb – predstavenie systému
 6. Informácia o zámeroch ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ku komponentu 13 Plánu obnovy
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie

***

PhDr. Jozef Baran, v. r.
predseda komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 15.03.2023 / Aktualizované: 17.03.2023 HoreTlačiť