Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (08.06.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

08. jún 2020 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, zasadacia miestnosť odboru školstva (V. podlažie, č.d. 516)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Informácia o testovaní na COVID -19 v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 3. Informácia o výzvach zmysle VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 4. Informácia spustení do prevádzky registra sociálnej pomoci
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 04.06.2020 HoreTlačiť