Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

16. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (17.03.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

17. marec 2020 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, školiaca miestnosť IPC (I. podlažie vľavo)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK za rok 2019
 3. Prehľad a porovnanie stavu pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2019 v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 4. Informácia o výberových konaniach na post riaditeľa/ky dvoch zariadení CSS Vita vitalis Prešov a Domova v Poloninách Nová Sedlica
 5. Informácia o výzvach PSK pre rok 2020
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 16.03.2020 HoreTlačiť