Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (20.11.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

20. november 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov; III. podlažie č. d. 303 (kontrolná miestnosť Odboru financií)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za obdobie od 1.1.2019 do 30.9.2019
 3. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020-2025
 4. Rôzne
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 12.11.2019 HoreTlačiť