Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (28.05.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

28. máj 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, školiaca miestnosť IPC (I. podlažie vľavo)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Analýza žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za  1. štvrťrok 2019
 3. VZN o  určení sumy úhrady za sociálnu službu, o  spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 4. Informácia  k Národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

 

Anna Schlosserová, v.r.
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 05.06.2019 HoreTlačiť