Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (26.04.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

26. apríl 2019 o 9:00 hod.

Miesto konania:
Úrad  PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov , školiaca miestnosť IPC (I. podlažie vľavo)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1. štvrťrok 2019
 3. Úprava rozpočtu PSK v časti „Sociálne zabezpečenie“
 4. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkoch na rok 2019 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 5. Informácia o príprave VZN o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 6. Informácia o príprave Koncepcie sociálnych služieb PSK
 7. Rôzne
 8.  Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

Anna Schlosserová
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 25.04.2019 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť