Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD. damankosmarian@gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský miroslav.repasky@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Ján Furman jan.furman@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák jan.ferencak@kezmarok.sk 
  Mgr. Martin Šmilňák smilnakmartin@centrum.sk 
  Mgr. Igor Wzoš wzos.igor@gmail.com 
  PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta@post.sk 
  Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Peter Vaščák  
  RNDr. Marcel Tkáč  
  Mgr. Patrícia Lorková  
  Mgr. Daniela Lenková  
  Mgr. Alena Madzinová  
  PaedDr. Alžbeta Chamillová   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.


Rok 2020

32. zasadnutie (10. - 11.08.2020) - per rollam

Uznesenie č. 32/2020 (57 kB)

31. zasadnutie (10. - 11.08.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 31/2020 (72 kB), dochádzka

30. zasadnutie (08.06.2020) - per rollam

Uznesenie č. 30/2020 - PDF (42 kB)

29. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 29/2020 (67 kB), dochádzka

28. zasadnutie (04.05.2020) - per rollam

Uznesenie č. 28/2020  - (69 kB)

27. zasadnutie (10.03.2020)

pozvánkaUznesenie č. 27/2020 (64 kB), dochádzka

26. zasadnutie (25.02.2020)

pozvánkaUznesenie č. 26/2020 (48 kB), dochádzka

25. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánkaUznesenie č. 25/2020 (65 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 20.08.2020 HoreTlačiť