Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dochádzka členov Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Dochádzka členov Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK

10. zasadnutie - 06.august 2019

Dochádzka Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Účasť na zasadnutí
Predseda: Ing. Andrea Turčanová prítomná
Podpredseda: PhDr. Jaroslav Makatúra prítomný
Sekretár: RNDr. Rudolf Bauer, PhD.  
Členovia - poslanci: Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. ospravedlnený
  Jozef Kanuščák prítomný
  Ján Hirčko ospravedlnený
  JUDr. Štefan Bieľak prítomný
  Ing. Adrián Kaliňák prítomný
Členovia - neposlanci: Ing. Lukáš Hotáry prítomný
  Ján Kočiš prítomný
  Ing. Martin Lichman prítomný
    Ing. František Kornaj prítomný
  Ing. Ján Baňas neprítomný
  Ing. Jozef Švagerko prítomný

 

Publikované: 04.04.2013 / Aktualizované: 14.08.2019 HoreTlačiť