Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. zasadnutie Komisie RR a CR (17.01.2019)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 17. 01. 2019 o 10:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Informatívna správa o súčasnom stave inovačného prostredia v Prešovskom kraji.
 4. Návrh výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - ,, Výzva pre región".
 5. Informatívna správa o implemetnácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci  Iniciatívy ,,Catching-up Regions".
 6. Informatívna správa - návrh Kostrovej siete cyklistických trás v PSK.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r.
predseda komisie

RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 09.01.2019 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť