Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4.zasadnutie Komisie RR a CR(18.10.2018)

 

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 18. 10. 2018 o 12:30 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 4. podlaží

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Informácia o Iniciatíve Catching up Regions v Prešovskom samosprávnom kraji.
 4. Informácia o spolupráci Najmenej rozvinutých krajov.
 5. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK.
 6. Informácia o pripravovanom AP NRO Levoča.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r.
predseda komisie

RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v. r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 16.10.2018 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť