Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3.zasadnutie Komisie RR a CR (12.06.2018)

 

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 12. 06. 2018 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 4. podlaží

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2017.
 4. Rozvojový program verejných prác PSK 2019 - 2021.
 5. Rôzne.
 6. Záver.

 

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 08.06.2018 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť