Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

15. zasadnutie Komisie RR a CR (21.04.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

21. apríl 2020 

Miesto konania: Forma hlasovania per rollam

Program

 1. Informatívna správa o Stratégii rozvoja  cyklodopravy a cykloturistiky v PSK.
 2. Informatívna správa o priebežnej realizácii PHSR PSK 2014-2020.
 3. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 
 4. Informatívna správa o Iniciatíve Catching up regions v PSK.
 5. Informatívna správa o Sekcii RR v rámci Združenia SK8.

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 17.07.2020 HoreTlačiť