Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. zasadnutie Komisie RR a CR (18.03.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

18. marec 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, zasadacia miestnosť riaditeľa úradu, 2 podlažie

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.
 3. Zmena Výzvy Prešovského samosprávneho kraja  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 „Výzva Predsedu PSK“. 
 4. Návratná finančná výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
 5. Informatívna  správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019.
 6. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK.
 7. Klaster sociálnej ekonomiky v PSK.
 8. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
 9. Zaradenie politiky MRK do kompetenčného rámca PSK.
 10. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK.
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 17.07.2020 HoreTlačiť