Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

12. zasadnutie Komisie RR a CR (19.11.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

19. november 2019 o 13:30 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, zasadačka riaditeľa, 2 podlažie

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.
 3. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2018.
 4. Informatívna správa o cykloaktivitách v PSK na rok 2020.
 5. Informatívna správa o novej organizačnej štruktúre Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK.
 6. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na ďalšie dva roky za Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK.
 7. Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
 8. Vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier - Humenné.
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 18.11.2019 HoreTlačiť