Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. juraj.bochna@gmail.com 
Podpredseda: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. rudolf.dupkala@gmail.com 
Sekretár: Mgr. Emília Antolíková emilia.antolikova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Mgr. Peter Kocák vuc@kocak.sk 
  Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art. kather1976@hotmail.com 
  Ing. Ján Ragan jragan@vranov.sk 
  PaedDr. Patrícia Bujňáková patrikabujnakova@gmail.com 
  PhDr. Jozef Kičura kicura@sad-po.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Milena Lancošová milena.lancosova@gmail.com
  Radoslav Ščuka radoslavsk16@gmail.com
  Radomír Kizek  rkizek@gmail.com
  Ing. Martina Bednárová bednarovamart@gmail.com
  Ing. Michal Druga m.druga@centrum.sk
  Ladislav Ladomirjak  obec.zboj@stonline.sk

 

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 13.07.2020 HoreTlačiť