Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

25. marec 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. (Ing. Grešš)

 3. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné. (Ing. Grešš)

 4. Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho: obec Hudcovce, do vlastníctva kupujúceho – PSK. (Ing. Gerdová)

 5. Návrh rozdelenia 5 mil. EUR na II: polrok 2019. (Ing. Horváth – SÚC)

 6. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018. (Ing. Galajda)

 7. Informácia k projektu LIFE – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.(Ing. Miščíková)

 8. Návrh na bezúročnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. (Ing. Miščíková)

 9. Návrh na bezúročnú finančnú výpomoc pre Inovačné partnerské centrum Prešov.(Ing. Miščíková)

 10. Zmena rozpočtu PSK. (Ing. Olekšáková)

 11. Dotácie – Výzva PSK. (Ing. Olekšáková)

 12. Žiadosť o zaujatie stanoviska k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne KSPV Petrovany, do siete škôl a školských zariadení SR. (Ing. Olekšáková)

 13. Rôzne
 14. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť