Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

9. zasadnutie komisie finančnej (09.10.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

9. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

09. 10. 2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Program

 1. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 6/PSK/2023 - Odbor financií
 2. Zriadenie rozpočtovej organizácie Prešovského samosprávneho kraja s názvom Centrum podpory PSK - Odbor financií
 3. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pozemky v areáli SÚC PSK, oblasť Humenné, k. ú. Humenné) – Odbor majetku a investícií
 4. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pre stavbu: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník – Kľušovská Zábava, II etapa“, k. ú. Kľušov) – Odbor majetku a investícií
 5. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – nadobudnutie (pre stavbu: „II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica“, k. ú. Veľká Lomnica) – Odbor majetku a investícií
 6. Schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy : Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie – Odbor majetku a investícií
 7. Rôzne
 8. Záver

***

V Prešove 04. 10. 2023

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 10.08.2023 / Aktualizované: 09.10.2023 HoreTlačiť