Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

8. zasadnutie komisie finančnej pri Z PSK(21.1.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

21. január 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Integrovaný regionálny operačný program (IROP)  2014-2020 - Návrh na dofinancovanie neoprávnených výdavkov
 3. Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Lipany
 4. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta s Šarišskej galérii"
 5. Výzva pre región
 6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjov PSK
 7. Zmena rozpočtu č. 1
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť