Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

7. zasadnutie komisie finančnej pri Z PSK(22.11.2018)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

22. november 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Vstup do projektu: Výzva OPII-2018/7/3-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. (Ing. Grešš)
 3. Krajská inventarizačná komisia - návrh na likvidáciu majetku (Ing. Juraško)
 4. Zmena rozpočtu PSK (Ing. Olekšáková)
 5. Správa o hospodárení PSK za I. až III.Q 2018 (Ing. Olekšáková
 6. Výzva zastpiteľstva PSK na rok 2019 / výzva predsedu PSK na rok 2019 (Ing. Olekšáková)
 7. Výzva pre región – informácia o pripravovanej výzve na rok 2019 (Ing. Olekšáková)
 8. Návrh rozpočtu PSK na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 (Ing. Olekšáková)
 9. Schválenie návratnej finančnej pôžičky od Ministerstva financií SR (Ing. Olekšáková)
 10. Návrh na upustenie vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie
Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie
 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť