Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

6. zasadnutie komisie finančnej (12.6.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

6. zasadnutie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

12. 06. 2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Malá zasadačka na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (1. poschodie), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Program

 1. Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja - Odbor financií
 2. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2023 - Odbor financií
 3. Návrh rozdelenia dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK – Odbor projektového riadenia
 4. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 43/2023 zo dňa 13.02.2023 v znení uznesenia č. 141/2023 zo dňa 15.05.2023 – Odbor školstva
 5. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 140/2023 zo dňa 15.05.2023 k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 – Odbor školstva
 6. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica“, k. ú. Mlynica) – Odbor majetku a investícií
 7. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia mosta č. 3110 – 002 Veľká Franková, PD“, k. ú. Veľká Franková) – Odbor majetku a investícií
 8. Rôzne
 9. Záver

***

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Peter Makara, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 05.04.2023 / Aktualizované: 08.06.2023 HoreTlačiť