Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. zasadnutie Komisie financií pri Z PSK (8.10.2018)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

08. október 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice. 
 2. Informácia o financovaní rekonštrukcie cestnej infraštruktúry cez program ENI – zmena uznesenia č. 601/2017, informácia o financovaní rekonštrukcie cestnej infraštruktúry cez program Interreg – zmena uznesenia č. 23/2018
 3. Zoznam navrhnutých žiadateľov Komisiou kultúry při PSK na pridelenie dotácie pre rok 2018 na základe Výzvy č. 2 – Program 2 „Podpora Mariánskych pútnických miest“
 4. Zoznam navrhnutých žiadateľov Komisiou sociálnych vecí a rodiny pri PSK na pridelenie dotácie pre rok 2018 na základe Výzvy č. 2 – Program 3 „Sociálne služby“- Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi
 5. Zmena rozpočtu PSK 
 6. Rôzne
 7. Záver

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

 

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť