Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie Komisie finančnej pri ZPSK (7.5.2018

Pozvánka

Termín zasadnutia:

7. 5. 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice.
 2. Majetkové prevody - Obec Kobyly a PSK , Obec Kolbovce a PSK (Ing.Gerdová)
 3. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektuMedzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“  (Ing. Pojezdala)
 4. Zrušenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“ (Ing. Pojezdala)
 5. Záverečný účet PSK za rok 2017 – prerokovanie (Ing. Olekšáková)
 6. Rôzne
 7. Záver

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
sekretár komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť